دانشگاه دولتی شارجه

یکی از دانشگاه هایی که در شارجه به خوبی فعالیت خود را از سال ۱۹۹۷ آغاز کرده دانشگاه شارجه است که دولتی است. این دانشگاه در طول این سال ها هدفی جز بر آورده کردن نیازهای آموزشی دوست داران علم نداشته است.

در این دانشگاه به صورت مجزا به خانم ها و آقایان آموزش های لازم را ارائه می کنند بنابراین این دانشگاه از طرح تفکیک جنسیتی برخوردار است. این دانشگاه یکی از دانشگاه های امارات است که معروفیت خاصی در منطقه دارد.

 

University of Sharjah

دانشگاه شارجه ، دولتی بوده و فعالیت های آموزشی خود را از اکتبر ۱۹۹۷ آغاز نموده است.هدف اصلی مدیریت این دانشگاه به وجود آوردن امکانات آموزشی فوق العاده برای داوطلبین می باشد.

دانشکده های مرتبط با این دانشگاه به صورت زیر می باشند:
۱-      کالج حقوق و فقه اسلامی

۲-      کالج هنر و علوم

۳-      کالج مدیریت و بازرگانی

۴-      کالج مهندسی

۵-      کالج علوم و بهداشت

افرادی که می خواهند در کالج ها تحصیل کنند نیاز به معدل دارند. معدل دانشکده های انسانی باید ۱۲ و دانشکده های مهندسی باید ۱۴ باشد.

در این دانشگاه هزینه ها بر اساس رشته ها و نیاز ها به دانشجویان تحمیل می شود که این هزینه ها از ۲۵ هزار درهم شروع می شود که حدودا ۲۱ میلون ایران می شود.

دانشجویان پزشکی حدود ۶۵ میلون تومان باید برای تحصیل هزینه کنند که این مبلغ بیشترین هزینه ی تحصیلی محسوب می شود.