تاج محل دبی

همانطور که می دانید تاج محل بنای معروف هند است که به عنوان یک جاذبه ی گردشگری به شمار می رود. به تازگی یکی از شرکت های مطرح در زمینه ی معماری تصمیم گرفته که تاج محل برای دبی را هم بنا کند. به گفته ی سلیم الموسی که رئیس این شرکت است قرار است این بنا با الهام از تاج محل هند درست شود. نام این بنا در دبی به عنوان تاج عربی شناخته خواهد شد. اندازه ای که برای این تاج در نظر گرفته شده است بسیار بزرگ تر از تاج محل است بنابراین انتظار می رود که به عنوان یک جاذبه ی توریستی موفق موجب رونق هرچه بیشتر دبی شود.

در تاج عربی قرار است انواع مراکز خرید و آپارتمان ها بنا شود. اطراف تاج عربی قرار است یک سری باغ های وسیع و سر سبز به سبک مغولی ساخته بشود که تاج را احاطه کند.

هر چند بسیاری از نهاد ها با ساخت چنین بنایی مخالفت نمودند قرار شده که این بنا تا ابتدای سال ۲۰۱۵ تکمیل شود که به ظاهر چنین رخ داده است چرا که ما توانستیم با مشاهده ی وب سایت این مرکز تفریحی تجاری  دبی تصاویری از این بنا را برای شما انتخاب کنیم که در زیر آورده شده است

Taj Mahal Dubai (1)

Taj Mahal Dubai (2)

Taj Mahal Dubai (3)

Taj Mahal Dubai (4)

Taj Mahal Dubai (5)

Taj Mahal Dubai (6) Taj Mahal Dubai (7)