بندرهای دبی

یکی از جاذبه های گردشگری که در دبی می توانید از آن استفاده کنید بنادری است که در دبی واقع اند. بندرهایی که شب ها باید آن ها را در هوایی آرام تجربه کنید. بندرهای دبی که به عنوان بندر تفریحی به حساب می آیند،  انگشت شمارند.

Dubai Ports

اما اصلی ترین بندرها شامل بندر راشد و بندر جبل علی می شوند که خود نوعی جاذبه توریستی دبی به حساب می آیند. بندر جبل علی بزرگترین بندر دبی، است. این بندر بزرگترین بندر خاورمیانه بوده که از نظر شلوغی، هفتمین بندر شلوغ دنیا به حساب می آید. بنابراین اگر به دنبال بندری خلوت هستید جبل علی را انتخاب نکنید

بندرهای دبی

برای نقل مکان از بردبی به دیره می توانید از قایق استفاده کنید. به زبان مردم دبی قایق یعنی عبره. این عبره ها در خور دبی هستند. علاوه بر این ها می توانید اتوبوس های دریایی را برای نقل مکان مورد استفاده قرار دهید

بندرهای دبی

حتی اگر نخواهید بنادر را به صورت قایق سواری مورد استفاده قرار دهید می توانید در سواحل با قدم زدن اوقات آرامی را سپری کنید